Ülés időpontja

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke összehívta a testület soron következő ülését.

Az ülés időpontja: 2017. június 22. (csütörtök) 14:45 óra

Az ülés helye:  Nemzeti Választási Iroda székháza

(1054 Budapest, Alkotmány u. 3.)

 

Tervezett napirend:

1.   Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

 

1.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy minden Magyarországon 2018. január 1. után üzembe helyezett atomerőművi blokkot legkésőbb az üzembe helyezést követő 180. napon végleg üzemen kívül kell helyezni?”

Schádi Tamás István magánszemély

2.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy minden olyan felsőoktatási intézmény, amely Magyarországon a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervtől megkapta a működési engedélyt, nyilvántartásba vették és az Országgyűlés döntött az állami elismeréséről a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott feltételek szerint működhessen Magyarország területén?”

Schádi Tamás István magánszemély

3.

„Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?”

Schádi Tamás István magánszemély

4.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző tíz éven belül kizárólag a munka törvénykönyvében meghatározott azonnali hatályú felmondás alapján szüntetheti meg?” 

Schádi Tamás István magánszemély

5.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”

Schádi Tamás István magánszemély

6.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon 2018. szeptember 1-től kezdve a pedagógusok kötelező óraszáma heti 22 óránál több ne lehessen?"

Schádi Tamás István magánszemély

7.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az év minden napján ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam?” 

Schádi Tamás István magánszemély

8.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az a magyar állampolgár, aki írásban a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 10. pontjának megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesz, kapjon megismerési engedélyt az 1944. december 21. és 1990. február 14. közötti időszakban a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség „titkos”, illetve „szigorúan titkos” állományú munkatársainak, illetve együttműködő személyeknek az adatairól, beleértve az általuk készített jelentéseket, feljegyzéseket, iratokat?”

Schádi Tamás István magánszemély

9.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés minden magyar öregségi nyugellátásban részesülő állampolgár számára tegye lehetővé, hogy öregségi nyugellátásának megtartása mellett kereső tevékenységet folytathasson?” 

Schádi Tamás István magánszemély

 

2.   „Anya Apa Gyerekek Európai Polgári Kezdeményezés a házasság és a család védelmében” című európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatai ellenőrzésének elrendelése 

 

A Nemzeti Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.06.20.